Aktualności


Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

2018-03-19

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.

Wnioski przyjmujemy do dnia 5 kwietnia 2018 roku

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
1% KRS: 00000 14574
Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80
www.spes.org.pl ∙ e-mail: spes@spes.org.pl

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Informacja

2018-03-14

Lista kandydatów i informacja o wynikach naboru spełniających wymogi formalne, określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent d.s. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechlowie.

Dołączone pliki:


Nabór na wolne stanowisko - Referent ds. świadczeń wychowawczych

2018-02-27

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIECHLOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIECHLOWIE.

Dołączone pliki:


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie

2018-02-16

Informuje, że na mocy art. 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Mając powyższe na uwadze:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie będzie pozostawiał bez rozpatrzenia i odpowiedzi, wszelkie pisma kierowane na adres e- mail – nie zawierające nazwiska i imienia nadawcy oraz jego adresu pocztowego, również w przypadku podania przez nadawcę wyłącznie adresu e- mail.


OGŁOSZENIE

2018-01-09

Jeżeli macie Państwo nieprzydatne Wam przedmioty tj. meble kuchenne, meble pokojowe, kuchnie angielkę, lodówkę, wersalki, łóżka, telewizor, prosimy o przekazanie ich bezpłatnie dla osób potrzebujących, które mogły by im jeszcze posłużyć .

Prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niechlowie telefonicznie tel.: 655435621, lub emailem; gopsniechlow@wp.pl celem ewentualnego odbioru przedmiotów.

Z góry serdecznie dziękujemy.


INFORMACJA

2017-10-16W dniu 12.10.2017r. na świetlicy wiejskiej w Głobicach odbyły się: Warsztaty żywieniowo-dietetyczne pt. „Żywienie w miażdżycy i nadciśnieniu tętniczym". Beneficjentami spotkania były osoby objęte Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Spotkanie przygotował Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Lesznie, który reprezentowała Pani Maria Wawrzyniak przy współpracy w ramach Działań Towarzyszących z Ochotniczą Strażą Pożarną w Luboszycach - Panią Anetą Kruszyna.
Uczestnicy warsztatów mogli pogłębić swoją wiedze na temat miażdżycy i nadciśnieniu tętniczym – przyczynach i przebiegu, oraz zastosowaniu diety w obu przypadkach choroby. Wykład prowadził i chętnie odpowiadał na zadawane pytania dietetyk mgr Karol Mulczyński.


Podczas warsztatów uczestnicy, także wzięli udział w części praktycznej tj:
● przygotowywali zdrowe dania- sałatki zgodnie z zasadami zdrowego żywienia ,
● odbyła się degustacja przygotowanych wcześniej dań,

Uczestnicy otrzymali zestaw zdrowych przepisów, z które warto korzystać.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...
    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie. ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów, tel./faks (65)543-56-21

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji