Aktualności


KONTROLA SANITARNA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, KWARANTANNA - WYJAŚNIAMY

2020-04-02

Na czym polega kontrola sanitarna, czym różni się nadzór epidemiologiczny od kwarantanny?

Z pomocą Ministerstwa Zdrowia wyjaśniamy znaczenie pojęć, które każdego dnia pojawiają się w przekazach medialnych, a może nie zawsze są całkiem zrozumiałe.

Stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych jest dzisiaj niezwykle ważne dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

W publikacjach i przekazach medialnych pojawiają się takie pojęcia jak kontrola sanitarna, nadzór epidemiologiczny czy kwarantanna - na czym polegają? Kogo obejmują?

czytaj całośćczytaj całość...


INFORMACJA

2020-04-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie uprzejmie informuje, że w związku z pandemią koronawirusa zostały podjęte działania, których celem jest profilaktyka i zapewnienie pomocy osobom wymagającym wsparcia.

Ze szczególną troską zwracamy uwagę na sytuację osób starszych i niepełnosprawnych. Ta grupa jest szczególnie zagrożona zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności. W związku z powyższym w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo seniorów i osób z niepełnosprawnością tut. GOPS przy współpracy z Sołtysami poszczególnych sołectw gminy Niechlów rozeznał sytuację bytową w/w osób.

Zebrane przez pracowników GOPS informacje o osobach, które wymagają i wyrażają zgodę na wsparcie pomocowe pomogą w sprawnym dotarciu do tych osób w związku z zaistniałą sytuacją. Oprócz pracowników GOPS pomocą i wsparciem służy 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej .

Cieszymy się, że znaczna część naszych seniorów ma wsparcie w najbliższej rodzinie oraz sąsiadów. Jednakże z wcześniejszym apelem pt.” POMOC SĄSIEDZKA W RAMACH WOLONTARIATU” ponawiamy prośbę o zgłaszanie się osób chętnych do tut. Ośrodka.

Telefon kontaktowy: 65 5435621


Seniorzy w centrum uwagi - ruszamy z platformą ABC Senior

2020-03-30

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uruchamia Centrum Informacji dla Seniorów w postaci platformy pod nazwą : abcsenior.com

Szczegóły w załączniku.

Dołączone pliki:


KOMUNIKAT

2020-03-16

Niechlów, dn. 16 marca 2020r.

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19, w trosce o zdrowie Państwa i Pracowników GOPS, od 16 marca do odwołania w naszym Ośrodku będą obowiązywać następujące zasady funkcjonowania:

- Pracownicy Ośrodka pracują w dotychczas obowiązujących godzinach, jednak nie będzie odbywała się BEZPOŚREDNIA obsługa osób wymagających pomocy.

- We wszelkich sprawach APELUJĘ o kontaktowanie się tut. GOPS telefonicznie, mailowo, listownie. Jeśli zajdzie taka potrzeba pracownicy zadecydują, czy jest KONIECZNY BEZPOŚREDNI KONTAKT i wyznaczą miejsce spotkania.

- Wypłata świadczeń i zasiłków będzie odbywała się zgodnie z planem.

- Panie Opiekunki wykonują swoje obowiązki w dotychczasowym zakresie i APELUJĘ o dostosowanie się do ich zaleceń.

- Jeśli w Państwa otoczeniu mieszka Senior, któremu nikt nie jest w stanie dostarczyć obiadu czy zrobić zakupów, a jest on chory lub obawia się o swoje zdrowie, proszę o kontakt pod numerami telefonów: 655435621 , 727503399 lub poinformować Sołtysa w swojej miejscowości .

- ŚWIADCZENIOBIORCÓW, KTÓRZY POBIERAJĄ ŚWIADCZENIA W GOTÓWCE LUB PRZEKAZEM POCZTOWYM - PROSZENI SĄ O WSKAZANIE KONT BANKOWYCH CELEM SPRAWNEJ WYPŁATY ŚWIADCZEŃ.

Dziękuję za zrozumienie!

Danuta Nuckowska-Ciulak
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie


Szanowni mieszkańcy Gminy Niechlów

2020-03-12

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem COVID-19, zwracam się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechlowie do niezbędnego minimum i załatwianie spraw telefonicznie lub za pośrednictwem platformy EPUAP: www.epuap.gov.pl

Proszę, aby bezpośredni kontakt mieszkańca z pracownikami ograniczyć do spraw pilnych lub tych, których załatwienie wymaga osobistego stawiennictwa .

Bezpośrednie numery telefonów:

Kierownik GOPS Niechlów 65/544-32-53

Pracownicy Socjalni 65/543-56-21

Dział świadczeń rodzinnych 65/544-32-54

Księgowość dodatki mieszk. 65/544-32-57

Kierownik GOPS w Niechlowie
Danuta Nuckowska-Ciulak


POMOC SĄSIEDZKA W RAMACH WOLONTARIATU

2020-02-18

Podeszły wiek i osamotnienie są często postrzegane jako czynniki pogłębiające wykluczenie społeczne.

Z tego względu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych i samotnych organizuje Pomoc sąsiedzką seniorom z terenu Gminy Niechlów.

Szukamy wolontariuszy- sąsiadów, którzy poświęcą odrobinę wolnego czasu na zajrzenie do sąsiada, seniora, osoby samotnej, często nieuchodzącej z domu.

Jednocześnie zachęcamy osoby starsze, potrzebujące wsparcia do zgłaszania swoich potrzeb.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niechlowie

Koordynator Wolontariatu
Magdalena Janik
tel. 65 543 56 21

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  INFORMACJA

  2020-02-03

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy żywnościowej w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym
  Kryteria kwalifikowania osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej.

  czytaj całośćczytaj całość...

  Dołączone pliki:


  Życzenia

  2019-12-23

  logo


  INFORMACJA DOTYCZĄCA DOŻYWIANIA DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  2019-12-20

  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przysługuje rodzinom, jeżeli dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł (150% kryterium dochodowego) oraz występuje jeden z powodów do udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2-15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność).

  Własnoręcznie napisany i podpisany przez rodzica/opiekuna wniosek o pomoc w formie dożywiania dziecka/dzieci w przedszkolu i w szkole należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechlowie.

  czytaj całośćczytaj całość...


  INFORMACJA

  2019-12-12

  Informujemy, że w dniu 27 grudnia 2019r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie będzie nieczynny.


  Wypłata zasiłków

  2019-12-12

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie informuje,
  że wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych i świadczeń rodzinnych
  odbędzie się dnia 20.12.2019r.


  Spotkanie Wigilijne

  2019-12-12

  Zapraszamy osoby starsze, samotne, które są mieszkańcami Gminy Niechlów na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się w dniu 17.12.2019 r. o godz. 15:00 w Sali Domu Kultury w Niechlowie.

  Osoby chcące skorzystać z transportu prosimy o zgłoszenie się do dnia 16 grudnia 2019r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie tel. 655435621

  Zapraszają:
  Urząd Gminy Niechlów ,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
  Gminny Ośrodek Kultury oraz Rada Seniorów


  Wsparcie psychologa

  2019-11-22

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie informuje, że jest możliwe uzyskanie wsparcia psychologicznego. Porady psychologa odbywają się dwa razy w miesiącu od godz. 12.00 do 17.00. Najbliższe spotkania odbędą się w dniach 06 Grudnia i 20 Grudnia br. Liczba miejsc jest ograniczona.

  Zapisy na wizytę z psychologiem prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie w godzinach pracy, pod numerem telefonu 65 543 56 21.


  PROŚBA

  2019-11-22

  GOPS w Niechlowie zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy

  Szanowni Państwo

  Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla wielu osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także rodzin. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i dla życia tych osób.
  Szczególnie wysokim ryzykiem zamarznięcia obarczone są osoby bezdomne, które każdej zimy szukają schronienia. Nieodpowiednie warunki oraz brak identyfikacji takich miejsc staje się najczęstszą przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń.
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy Niechlów o szczególne zwrócenie uwagi w okresie zimowym na osoby samotne, bezdomne lub wymagające pomocy. Ważna jest wrażliwość i szybka reakcja. Alarmujmy służby, że człowiek potrzebuje pomocy, żeby nie doszło do tragedii.

  Prosimy o przekazywanie informacji o zauważonych przypadkach do:
  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie tel. 65 5435621
  2. Komenda Powiatowa Policji w Górze tel. 65 5442300
  3. Numery alarmowe: 112 (telefony komórkowe) lub 997 (aparaty stacjonarne)


  INFORMACJA

  2019-11-22

  logo


  Informujemy że, wniosek o świadczenie DOBRY START na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć do 30 listopada 2019r. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

  Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.


  OGŁOSZENIE

  2019-09-25

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie prowadzi nabór osób chętnych do udziału w projekcie pn.: ”Nowa droga włączenia społecznego i zawodowego” w ramach Osi Priorytetowej 9. Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

  PROJEKT JEST SKIEROWANY DLA OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WSZYSTKIE PONIŻSZE WYMAGANIA:
  • Osoby w wieku: powyżej 18 roku życia,
  • Osoby zamieszkujące na terenie gminy Niechlów
  • Os. Niepracujące, tj. bierne zawodowe (pozostające bez pracy, niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, nie poszukujące aktywnie zatrudniania), lub bezrobotne (zarejestrowane we właściwym miejscowo Urzędzie Pracy z III profilem pomocy),
  • Os. Zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy społecznej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • Os. Posiadające wykształcenie według ISCED do poziomu 3 (maksymalnie średnie)
  • Os. Niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym.

  Kryteria: Os. Zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy społecznej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub Os. Niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym.

  W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY: Kurs administracyjno-biurowy.

  Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych mających problemy z podjęciem zatrudnienia, równocześnie zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia tutejszego Ośrodka.

  Szczegółowych informacji dot. uczestnictwa w kursie oraz zapisy prowadzone są :
  W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ NIECHLÓW
  Pokój nr.2 Telefon: 65 543 56 21


  INFORMACJA

  2019-08-21

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie w roku szkolnym 2019/2020 realizuje program szkolny świadczeń pomocy materialnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, zamieszkałych na terenie gminy Niechlów.

  Stypendium szkolne należy do programu pomocy materialnej udzielanej uczniom z rodzin o trudnych warunkach materialnych, ciężkiej sytuacji rodzinnej (bezrobocie, niepełna rodzina, niepełnosprawność, wielodzietność, ciężka lub długotrwała choroba), w których miesięczny dochód netto nie przekracza kwoty 528,00 zł netto na jednego członka rodziny.

  Stypendium szkolne w szczególności przeznaczone jest na pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych w ramach programu nauczania w szkole lub poza szkolą (wyrównawcze, dodatkowe) lub udziału w zajęciach wykraczających poza program nauczania (szkoła muzyczna, kursy językowe, zajęcia sportowe itp.), zakup podręczników i pomocy szkolnych, zakup sprzętu i stroju na zajęcia wychowania fizycznego lub treningi sportowe.

  W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych stypendium może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów pobierania nauki poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne, internat).

  Zgodnie z przyjętą procedurą stypendium szkolne jest realizowane w formie refundacji poniesionych przez rodziców ucznia wydatków na cele edukacyjne, na podstawie faktur lub rachunków imiennych przedkładanych w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie

  czytaj całośćczytaj całość...


  Dożywianie dzieci

  2019-08-16

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości skorzystania z dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

  Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 2 Ustawy o pomocy społecznej.

  Wnioski na nowy okres tj. od 01.09.2019 do 31.12.2019r. można składać od 1 sierpnia 2019r. w siedzibie GOPS Niechlów w godzinach urzędowania (w pokojach nr 2 i 3)

  Do wniosku, w zależności od posiadanych dochodów, należy dołączyć:
  - dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek renty bądź emerytury);
  - zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo;
  - w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  - osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

  Wszelkich informacji na temat składania wniosków o dożywianie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechlowie pod numerem tel. 65 5435621.


  PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

  2019-07-19

  Szczegóły w załączeniu

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA - NOWY OKRES WNIOSKODAWCZY 2019/2021

  2019-07-03

  INFORMUJEMY, że rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. droga elektroniczną, a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci 18 roku życia . W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko, na które obecnie nie pobierają 500+, natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci, na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.

  czytaj całośćczytaj całość...


  OGŁOSZENIE

  2019-07-01

  Jeżeli macie Państwo nieprzydatne Wam przedmioty tj. pralkę do prania- automat prosimy o przekazanie ich nieodpłatnie dla osób potrzebujących, które mogłyby im jeszcze posłużyć.

  Prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niechlowie telefonicznie tel.: 655435621, lub emailem; gopsniechlow@wp.pl celem ewentualnego odbioru przedmiotów.

  Z góry serdecznie dziękujemy.

  Kierownik GOPS
  Danuta Nuckowska-Ciulak


  UWAGA! Nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020

  2019-06-21

  W związku z rozpoczynającym się nowym okresem przyjmowania wniosków informujemy, że od 1 lipca 2019r. można składać drogą elektroniczną wnioski w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia „Dobry start” (300 zł. na dziecko)
  oraz
  świadczeń wychowawczych: 500+(na każde dziecko) na okres zasiłkowy 2019/2020.


  Natomiast począwszy od 1 sierpnia 2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna przyjmowanie wniosków drogą tradycyjną (w formie papierowej) w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia „Dobry start” oraz świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy tj. 2019/2020.

  Świadczenie „Dobry start” ma charakter jednorazowy i wynosi 300 zł. na dziecko do ukończenia 20 roku życia (lub 24 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego) kontynuujące naukę w szkole w roku szkolnym 2019/2020.

  Nowy program dotyczący świadczenia wychowawczego 500+ rozpoczyna się od 01.07.2019 i kończy 31.05.2021 świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się 1 października 2019r. i kończy 30 września 2020r. natomiast dotyczący świadczeń rodzinnych rozpoczyna się 1 listopada 2019r. i kończy 31 października 2020r.

  Druki wniosków (począwszy od sierpnia br.) można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie, ul. Głogowska 31, pok. nr 8, gdzie również będą przyjmowane wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami
  w godz. od. 8.00 do 16.00 w poniedziałek
  w godz. od 7.00 do 15.00 od wtorku do piątku.

  czytaj całośćczytaj całość...

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA

  2019-06-11

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie informuje, że w dniach od 11.06.2019 r. (wtorek) do dnia 14.06.2019 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godziny 14.00.

  Za utrudnienia przepraszamy.
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie. ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów, tel./faks (65)543-56-21

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji