Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie

Nabór na szkolenie grupowe

Data publikacji: 2021-05-10

Szkolenie grupowe

Załączniki:

 1. Plakat - Szkolenie grupowe - magazynier (plik pdf 201KB)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Data publikacji: 2021-05-06

https://spis.gov.pl/

Plakat Narodowy Spis Powszechny 2021

Życzenia Wielkanocne

Data publikacji: 2021-04-01

Życzenia wielkanocne

WNIOSKI 500+ na okres świadczeniowy 2021/2022

Data publikacji: 2021-04-01

Od dnia 01 kwietnia 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie  rozpoczyna przyjmowanie wniosków 500+ drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Ośrodku lub za pośrednictwem poczty, nadal jest możliwość składania wniosków drogą elektroniczną.

Z uwagi na stan epidemii, w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników GOPS, obecnie osobista obsługa interesantów jest ograniczona tzn. w punkcie przyjmowania wniosków może przebywać wyłącznie 1 osoba.

Zachęcamy do składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) za pośrednictwem bankowości internetowej. Elektroniczne złożenie wniosku jest szybkie i proste, a skorzystanie z dostępnej formy pozwoli uniknąć wizyty w GOPS.

Wniosek elektroniczny można złożyć za pomocą:

WAŻNE:

 • Składa się 1 wniosek na wszystkie dzieci.
 • Wskazuje się prawidłowe miejsce zamieszkania (należy wskazać miejsce zamieszkania, a nie zameldowania).
 • Należy odznaczyć właściwe oświadczenia (w tym o pobycie / braku pobytu poza granicami polski).
 • Osoby składające wnioski elektroniczne za pośrednictwem bankowości internetowej proszone są o zweryfikowanie prawidłowości adresu zamieszkania wskazanego w ich profilu internetowym, ponieważ często wpływają wnioski z nieaktualnym adresem zamieszkania.

W razie pytań zachęcamy, aby w pierwszej kolejności skorzystać ze zdalnych środków komunikowania się:

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość podczas załatwiania spraw.

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2021-03-22

W związku z wprowadzeniem  od 20 marca 2021 r.  dot. COVID-19  nowych obostrzeń na terenie całego kraju oraz ponownym znacznym wzrostem zachorowań, , informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie z dniem 22 marca 2021 r. ogranicza bezpośrednią obsługę klientów. Możliwe będzie jedynie załatwianie spraw wymagających osobistego stawiennictwa, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem. W pozostałych przypadkach możliwa będzie realizacja spraw za pomocą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

NUMERY TELEFONÓW DO KONTAKTU;

 • 65 5435621, - Pracownicy Socjalni
 • 65 5443254, Świadczenia Rodzinne, 500+, Fundusz Alimentacyjny, Stypendia Socjalne, Dodatki mieszkaniowe, Karta Dużej Rodziny, Czyste Powietrze,-
 • 780 017 821 -
 • fax; 65 5435621

lub za pośrednictwem platformy ePUAP oraz adresu mailowego: gopsniechlow@wp.pl

Przypominamy również, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Osoby, które nie mają możliwości złożenia wniosków elektronicznie prosimy o kontakt telefoniczny, uzgodnimy w indywidualny sposób możliwość złożenia wniosku.

Czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT"

Pierwsza w Polsce anonimowa i darmowa platforma wsparcia dostępna w aplikacji mobilnej

Data publikacji: 2021-03-09

Grupa Wsparcia.pl to w pełni darmowy i anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia. Bezpieczna przestrzeń, gdzie wraz z innymi możesz walczyć z depresją, uzależnieniem i innymi życiowymi kryzysami. Od 1 marca 2021 roku z portalu Grupa Wsparcia.pl można korzystać również za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej w systemach Android i IOS. To kamień milowy w niesieniu pomocy w nowoczesny i niekonwencjonalny sposób.

WHO Ostrzega: Odczuwasz smutek? Porozmawiaj z kimś!

Każdy w swoim życiu doświadcza lepszych lub gorszych momentów. W przypadku trudniejszych chwil niezwykle ważna jest obecność  i wsparcie drugiej osoby. Jej brak powoduje zakłócenie poczucia bezpieczeństwa, wzmaga poziom stresu, jest źródłem doświadczenia samotności i zaniżonej samooceny. Brak wsparcia może stać się potencjalnym zalążkiem depresji. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowi ona główną przyczynę chorób i niepełnosprawności na całym świecie. W latach 2005-2015 odnotowano wzrost liczby jej przypadków aż o 18 procent! Najcięższą konsekwencją depresji jest oczywiście samobójstwo, które każdego roku popełnia 800 000 osób.

Światowa Organizacja Zdrowia ma jedno proste zalecenie dla każdej osoby, która odczuwa smutek: porozmawiaj z kimś. Każdy problem niestety rodzi kolejny, dlatego  istotne jest zapewnienie łatwego i darmowego dostępu do holistycznego wsparcia, jakie może zaoferować portal GrupaWsparcia.pl

GrupaWsparcia.pl to portal i aplikacja dla każdego

GrupaWsparcia.pl oferuje rozmaite pokoje służące wymianie myśli i doświadczeń, wspierające samorozwój oraz poprawę kondycji psychicznej. Aktywne uczestnictwo w grupie to nie tylko pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, to także praca na sobą i rozwój osobisty. To może być pierwszy krok na drodze do Twojego nowego życia.

Czytaj całość publikacji "Pierwsza w Polsce anonimowa i darmowa platforma wsparcia dostępna w aplikacji mobilnej"

Grupa wsparcia mobile - zdjecie

Wychowuj dziecko bez przemocy

Data publikacji: 2021-03-01

Dzieci są naszą największą radością i musimy je tak wychować , aby umiały rozróżnić dobro od zła. Potrzebują być traktowane ze zrozumieniem i szacunkiem. Pierwszymi wychowawcami dziecka są rodzice. 

Zapewne większość rodziców może potwierdzić i zgodzić się , że bicie dzieci jest złe. Bicie ,klaps jest porażką wychowawczą rodzica. Ale nawet Ci , którzy starają się unikać kar fizycznych, czasami tracą panowanie nad sobą. Musimy uświadomić sobie , że dziecko to też człowiek, mały, ale człowiek, który widzi , czuje, naśladuje.

Czytaj całość publikacji "Wychowuj dziecko bez przemocy"

wychowuj dziecko bez przemocy

Wspieraj Seniora w 2021

Data publikacji: 2021-03-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Niechlowie informuje, że z uwagi na utrzymujący się w kraju stan epidemii, program „Wspieraj Seniora” jest kontynuowany w roku 2021.

W dalszym ciągu, pracownicy Ośrodka mają możliwość udzielania wsparcia oraz pomocy seniorom w potrzebie.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, tel. 65 5435621  lub  780 017 821.

Świadczenie wychowawcze w 2021 roku

Data publikacji: 2021-01-29

logo


W roku 2021, aby ubiegać się o kontynuację przyznania świadczenia wychowawczego i jego wypłatę na każde dziecko do 18 roku życia, znowu będzie trzeba złożyć wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia. Ostatni taki wniosek składaliśmy w 2019 roku.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 r do 31 maja 2022 r. można składać:

- od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną;
- od 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną.


Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można złożyć drogą online za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia ( adres strony: empatia.mrips.gov.pl ), przez bankowość elektroniczną oraz przez platformę ePUAP oraz w tradycyjnej formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem urzędu pocztowego. Nie jest poprawną formą złożenie wniosku wysyłanego przez e-maila.

Informacja

Data publikacji: 2021-01-22

logo

Poszukujemy rodzin wspierających

Data publikacji: 2021-01-12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji!

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.821 t.j)


Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

Czytaj całość publikacji "Poszukujemy rodzin wspierających"

Akcja informacyjna

Data publikacji: 2020-12-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie przy współpracy z KGHM Polska Miedź prowadzi szeroką akcję informacyjną, która ma na celu pogłębianie wiedzy seniorów na temat możliwości zwiększania swojego bezpieczeństwa w okresie pandemii.

Tut. Ośrodek przy zaangażowaniu pracowników ośrodka oraz zawsze chętnych do pomocy sołtysów i radnych gminy rozpowszechnia udostępnione przez KGHM Polska Miedź biuletyny informacyjne wraz z pakietami zawierającymi saszetki z płynem dezynfekcyjnym Nitrosept oraz maseczką ochronną.

Załączniki:

 1. Akcja informacyjna - ulotka (plik pdf 1994KB)

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas

Data publikacji: 2020-12-28

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, który wypełniony jest radością i rodzinną atmosferą. Jak co roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie pamiętał o tych, dla których święta to jednak trudny czas. Osoby starsze, samotne i schorowane, które są podopiecznymi GOPS-u otrzymały świąteczne paczki, w których znalazły się produkty żywnościowe m.in. pierogi, uszka, krokiety, bigos, ciasto, słodycze, owoce, herbata itp.🎁.

Ze względu na trwające obostrzenia nie mogło odbyć się coroczne spotkanie wigilijne. Jak widać na załączonych zdjęciach obdarowani nie kryli swojego zadowolenia ❤️.

Dziękujemy darczyńcom za okazane serce i pomoc w przygotowaniu paczek, w szczególności:

⭐️ Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie,
⭐️ Gminna Biblioteka w Niechlowie,
⭐️ Klubowi Seniora w Żuchlowie,
⭐️ Zakładowi Wielobranżowemu Barbara Dyba,
⭐️ Rosette Gastronomia i Catering,
⭐️ Sklepowi "Chata Polska" w Niechlowie,
⭐️ Kołu Łowieckiemu "KACZOR",
⭐️ Składowi Węgla Ireneusza Bodery,
⭐️ Państwu Beacie i Erykowi,
⭐️ Państwu Justynie i Mirosławowi,
⭐️ Kornelii, Agnieszce, Dorocie, Bogdanowi, Beacie, Krystynie, Agnieszce, Barbarze oraz Krzysztofowi.
Święta Bożego Narodzenia to magiczny czasŚwięta Bożego Narodzenia to magiczny czasŚwięta Bożego Narodzenia to magiczny czasŚwięta Bożego Narodzenia to magiczny czasŚwięta Bożego Narodzenia to magiczny czasŚwięta Bożego Narodzenia to magiczny czasŚwięta Bożego Narodzenia to magiczny czasŚwięta Bożego Narodzenia to magiczny czasŚwięta Bożego Narodzenia to magiczny czas

WIGILIA

Data publikacji: 2020-12-23

logo

Życzenia Boże Narodzenie

Data publikacji: 2020-12-23

logo

Dzień Pracownika Socjalnego

Data publikacji: 2020-11-19

logo
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...